Dementie door een neuropsychologische bril

Bron: Sandrina Peeters


Duur


3 uren

Prijs

Niet leden: 40 euro (incl. BTW)

Gratis voor leden van de CTP Community

Docent

Jean-Philippe Van DijckInhoud

Vaak bestaat professionele hulp uit het ‘managen’ van de symptomen. De uitdaging hierbij is om de zorg te organiseren op maat van de patiënt en zijn/ haar omgeving. Bij deze zoektocht kunnen inzichten vanuit de neuropsychologie een interessante bijdrage leveren. Vaak is het relevant om meer te weten over de manier waarop onze verstandelijke vermogens functioneren en hoe deze door de hersendegeneratie geleidelijk achteruit kunnen gaan. Deze kennis kan gebruikt worden om concrete en realistische verwachtingen te formuleren en het opstellen van een realistisch zorgenplan. Bovendien kan een dergelijke achtergrond ook helpen om schijnbare tegenstrijdigheden in iemands gedrag te begrijpen.
Deze opleiding wordt gegeven door J.-P. Van Dijck, doctor in de neuropsychologie

  • Sessies
  • Prijsinformatie