Erkende dienst CT Paramedics vzw

Ontdek nog meer voordelen

Voordelen CT Paramedics erkende dienst vzw


Diensten voor thuisverpleging die een erkenning van het RIZIV en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op zak hebben, genieten tal van voordelen. Wie lid is van CT Paramedics erkende dienst vzw, krijgt daar nog tal van andere interessante ledenvoordelen bovenop. We zetten ze even voor u op een rij.


Financiële voordelen

Door lid te worden van CT Paramedics erkende dienst vzw hebt u recht op:

  • De jaarlijkse CTP-toelage van 400 euro voor elke verpleegkundige die 20 uren opleiding volgt en 25 uren aan overleg besteedt als actieve gebruiker van onze tarificatiedienst.
  • De jaarlijkse telematicapremie van 800 euro voor het gebruik van gehomologeerde software (alleen als u voldoet aan de voorwaarden die het RIZIV oplegt. U vraagt deze premie zelf aan met het document dat we u bezorgen.
  • De jaarlijkse opleidingspremie van 175 euro voor bijscholing van verpleegkundigen (alleen als u voldoet aan de voorwaarden die het RIZIV oplegt. Wij vragen uw premie aan en storten ze integraal aan u door.


Samenwerking met zorgkundigen

Het RIZIV erkent CT Paramedics als structurele equipe binnen de thuisverpleging. Hierdoor kunt u onmiddellijk zorgkundigen inschakelen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die het RIZIV oplegt.

U hoeft zich geen zorgen te maken over de administratie rond de structurele equipe en de overeenkomsten tussen de collega’s. Dat brengen wij voor u in orde.


Kwaliteitshandboek en jaarverslag

De erkende diensten voor thuisverpleging moeten jaarlijks een kwaliteitsplanning voor het lopende jaar en een jaarverslag van het afgelopen jaar kunnen voorleggen aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook hiermee helpen we u.

CT Paramedics erkende dienst vzw ontwikkelde een gedetailleerd kwaliteitshandboek. We stellen dit gratis ter beschikking van onze leden. Zo hebt u een kostbaar hulpmiddel in handen voor uw jaarlijkse kwaliteitsplanning en uw periodieke zelfevaluatie.

En uw jaarverslag? Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken: het jaarverslag van CT Paramedics erkende dienst vzw geldt voor alle aangesloten leden.

 

Kwaliteitslabel

CT Paramedics werkte ook een kwaliteitslabel uit. Als lid kunt u er gratis gebruik van maken. De audits om het label te behalen en te behouden, zijn inbegrepen in het lidgeld. Dankzij het label zet u samen met ons vlotter samenwerkingen op met andere actoren binnen de gezondheidsmarkt.


Gehomologeerde software

Alle leden van CT Paramedics erkende dienst vzw werken voor het elektronisch beheer van hun verpleegkundige dossiers met het gehomologeerde softwarepakket EasyNurse. Wij koppelen daar een uitgebreide service aan vast:

  • Gratis opleiding om EasyNurse in de vingers te krijgen.
  • Gratis gebruik van onze helpdesk, zowel per e-mail als telefonisch.
  • Gratis gebruik van EasyNurse Mobile, versie Basic Plus. Met deze handige app beheert u uw cliënten ‘on the road’.


Gratis opleidingen

U kunt alle opleidingen van CT Paramedics gratis volgen. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook opleidingen gratis in uw praktijk organiseren. CT Paramedics zorgt voor de docenten.


Zorgcoördinatie

CT Paramedics investeert intensief in samenwerking binnen de eerste- en tweedelijnszorg. Wij gaan mee op zoek naar nieuwe partners voor u en ondersteunen op die manier uw zorgcoördinatie. Bovendien betekenen nieuwe partnerschappen vaak nieuwe cliënten en dus nieuwe groeikansen.

Als lid van onze erkende dienst krijgt u bovendien een gratis abonnement op ons zorgcoördinatiecentrum. Handig als u tijdelijk uw telefoonpermanentie wilt laten overnemen, gespecialiseerde verpleegkundigen wilt inschakelen of deelnemen aan een poolservice om ziekte en vakantie op te vangen.

Een mooie meerwaarde, niet?


Belangenbehartiging

CT Paramedics erkende dienst vzw is een vaste partner van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Thuisverpleegkundigen (VBZV). Door dit partnerschap bent u 100% zeker dat onze overeenkomsten veilig zijn en op elk ogenblik opzegbaar.

Samen met negen andere beroepsverenigingen van zelfstandige thuisverpleegkundigen verdedigt CT Paramedics erkende dienst vzw via E-VITA uw belangen bij de overheid. We slaan de handen in elkaar om een kwalitatieve thuisverpleging en zorgverlening te garanderen, vandaag en in de toekomst.


Facturatie

Elke erkende dienst voor thuisverpleging beschikt over een uniek derdebetalersnummer, ook CT Paramedics erkende dienst vzw. Dit betekent dat de facturatie van alle aangesloten praktijken gebeurt onder één gemeenschappelijk groepsnummer. Als u toetreedt tot onze erkende dienst, gebeurt de tarificatie van uw verpleegkundige praktijk dus onder het groepsnummer van CT Paramedics erkende dienst vzw.

U betaalt voor de tarificatie een vast percentage (vrij van btw) op uw gefactureerde omzet (klik hier voor een overzicht van de tarieven). CT Paramedics hanteert hiervoor geen minimumfactuur: als u door omstandigheden geen inkomsten hebt, rekenen wij voor die periode geen kosten aan voor facturatie. De overeenkomst is maandelijks opzegbaar.

 

Uitbetaling

U bezorgt ons ten laatste de eerste dag van de maand volgend op de maand van prestaties uw voorschriften. Wij controleren elk voorschrift en scannen het gratis in zodat u het te allen tijde kunt raadplegen op ons klantenportaal. U ontvangt de uitbetaling van uw volledige ereloon de 15de van de maand volgend op de maand van facturatie.

 

Lidgeld

Als erkende dienst voor thuisverpleging respecteren we de spelregels die de overheid ons oplegt. Die spelregels bepalen onder andere dat u lidgeld moet betalen aan de organisatie waarbij u aangesloten bent. Het lidgeld voor CT Paramedics erkende dienst vzw bedraagt per persoon 10 euro per maand.