Partners


VBZV

CT Paramedics werkt nauw samen met de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Thuisverpleegkundigen (VBZV). VBZV waakt over onze overeenkomsten en werking zodat u met een gerust gemoed uw administratie en tarificatie kunt toevertrouwen aan CT Paramedics. VBZV is een pluralistische en filosofisch en politiek ongebonden beroepsorganisatie. VBZV is door het RIZIV erkend als beroepsvereniging en telt meer dan 2.700 actieve leden.


Bmedi

Als leverancier van medische materialen aan zelfstandig verpleegkundigen en hun patiënten voorziet bmedi  naast elk bekend artikel tevens een economisch gunstig alternatief. De zaakvoerders, Kristof en Wim, zijn ervan overtuigd dat duidelijk advies en communicatie wat betreft producten, innovaties, stalen en prijsvriendelijke alternatieven een meerwaarde bieden. Bovendien spreken ze als verpleegkundigen dezelfde taal als hun klanten en willen ze ook u “verzorgen” met een prima service.
 
Bmedi engageert zich om klanten van CTP een extra attentie te bezorgen bij elke bestelling die via de webshop www.bmedi.be verloopt. Gelieve in het opmerkingsveld bij het afsluiten van uw bestelling "CTP2016" te vermelden.

Naast het aanleveren van hun groot gamma medisch materiaal kunnen ze hun klanten ook begeleiden in de verwerking van medisch afval. Naaldcontainers horen in een Medibox ref. 228018. Enkel op deze manier zal uw medisch materiaal correct verwerkt kunnen worden. U kan hieromtrent vrijblijvend met bmedi contact opnemen.


Zenito 

Zenito is een dienstengroep die vrije beroepers (en ondernemers in het algemeen) ondersteunt, van voor de opstart tot na het pensioen. Doorheen uw loopbaan als zelfstandige zorgt Zenito er voor dat u zowel wettelijk als sociaal-rechterlijk in orde bent. Ook voor een optimalisatie van uw sociaal statuut of voor aanvullende sociale bescherming kan u bij Zenito terecht.


Wondzorgcentrum.be
Het wondzorgcentrum heeft als doelstelling om een chronische wonde terug te laten evalueren in positieve zin en zo snel mogelijk een sluiting van de wonde te verkrijgen. Dit doen ze met een multidisciplinair team bestaande uit wondzorgspecialisten, arts-specialisten en een nauwe samenwerking met de huisarts en thuisverpleegkundigen.
De patiënten kunnen naar één van de centra komen maar een wondzorgspecialist kan ook aan huis komen.


VerWONDerZORG
Sinds 2015 werkt CT Paramedics samen met verWONDerZORG voor diverse opleidingen zoals de Masterclass Wondzorg, TIME, stomazorg, EHBO voor verpleegkundigen, vaccinaties,…  De lessen worden interactief gegeven met zeer veel voorbeelden en praktische tips uit de eigen praktijk. Nieuwe opleidingen worden regelmatig aan het aanbod toegevoegd.  Daarnaast kan u bij verWONDerZORG terecht met al uw wondzorgvragen en voor gespecialiseerde voetzorg. Steeds up to date, met kennis van zaken en economisch verantwoord.