Tarieven CT Paramedics erkende dienst vzw


U geniet ten volle van de voordelen die verbonden zijn aan het toetreden tot CT Paramedics erkende dienst vzw:

 • De jaarlijkse CTP-toelage van 400 euro voor elke verpleegkundige die 20 uren opleiding volgt en 25 uren aan overleg besteedt als actieve gebruiker van onze tarificatiedienst.
 • De jaarlijkse telematicapremie van 800 euro voor het gebruik van gehomologeerde software (alleen als u voldoet aan de voorwaarden die het RIZIV oplegt. U vraagt deze premie zelf aan met het document dat we u bezorgen.
 • De jaarlijkse opleidingspremie van 175 euro voor bijscholing van verpleegkundigen (alleen als u voldoet aan de voorwaarden die het RIZIV oplegt. Wij vragen uw premie aan en storten ze integraal aan u door.
 • Door toe te treden tot onze erkende dienst, wordt het voor u mogelijk om te werken met zorgkundigen,
  rekening houdend met de RIZIV-wetgeving.


1. GEDEELTELIJKE UITBESTEDING

Tarief: 3% vrij van BTW

Wat doet u zelf nog als u uw administratie gedeeltelijk uitbesteedt aan CT Paramedics?

 • Patiëntgegevens, voorschriften en aanvragen invoeren in het softwarepakket.
 • Uw toerplanning opmaken en aangeven welke zorgen effectief uitgevoerd werden.
 • Uw dossiers verzorgen zoals wettelijk voorgeschreven.

Wat doet CT Paramedics voor u als u uw administratie gedeeltelijk aan ons uitbesteedt?

 • De correctheid van voorschriften en de invoer ervan in het softwarepakket controleren.
 • De communicatie verzorgen met mutualiteiten, medische huizen en andere verzekeringsinstellingen.
 • De inplanning van de zorgen maandelijks controleren.
 • De prestaties factureren en de facturatie opvolgen.
 • Eventuele weigeringen opvolgen en u hierover berichten en in samenspraak deze weigeringen in orde brengen.
 • Transparante bewijsstukken voor uw patiënten elektronisch aanleveren.


2. VOLLEDIGE UITBESTEDING

Tarief: 5% vrij van BTW

Wat doet u zelf nog als u uw administratie volledig uitbesteedt aan CT Paramedics?

 • De patiëntgegevens en voorschriften aan ons doorgeven (per e-mail of per post).
 • Ons tijdig op de hoogte brengen van aanvragen die moeten gebeuren via MyCareNet.
 • Aangeven op welk tijdstip en welke toer de patiënten ingepland mogen worden.
 • Doorgeven welke zorgen u hebt uitgevoerd (met ritlijsten).
 • Uw dossiers verzorgen zoals wettelijk voorgeschreven.

Wat doet CT Paramedics voor u als u uw administratie volledig aan ons uitbesteedt?

 • De patiëntgegevens en voorschriften invoeren in het softwarepakket en een planning opmaken zoals u die wenst.
 • Aanvragen via MyCareNet aanvragen en opvolgen.
 • De communicatie verzorgen met mutualiteiten, medische huizen en andere verzekeringsinstellingen.
 • Ritlijsten aan u doorgeven en aangeven welke voorschriften en aanvragen gaan vervallen.
 • De door u uitgevoerde zorgen inplannen.
 • De prestaties factureren en de facturatie opvolgen.
 • Eventuele weigeringen opvolgen en u hierover berichten en in samenspraak deze weigeringen in orde brengen.
 • Transparante bewijsstukken voor uw patiënten elektronisch aanleveren.
 • Bezorgen van een overzicht van te vervallen voorschriften en aanvragen.