Verkoopsvoorwaarden

 1. Het factuur is contant betaalbaar behoudens tegenstrijdig beding.
 2. Iedere vertraging van betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verschuldigdheid mee van een verwijlsintrest aan 12% per jaar en een schadevergoeding van 15 %, met een minimum van 50 euro.
 3. Annulering voor een opleiding is enkel mogelijk via mail naar info@ctparamedics.be
 4. Ieder lid van de erkende dienst CT Paramedics vzw is bij annulering van deelname binnen de 48 uur voor de start van de opleiding of bij afwezigheid een no show fee van 40 euro per sessie verschuldigd.
 5. Niet-leden van de erkende dienst CT Paramedics vzw zijn bij annulering van deelname binnen de 48 uur voor de start van de opleiding of bij afwezigheid het volledig inschrijvingsgeld van de opleiding verschuldigd.
 6. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
 7. Maatschappelijke zetel: Vrijheidsstraat 12, 2280 Grobbendonk


Verkoopsvoorwaarden opleidingen op maat

Als lid van CT Paramedics kan u ook een opleiding uit ons aanbod organiseren in uw eigen praktijk of op een andere locatie.

Aanvragen voor opleidingen op maat dienen steeds via mail te gebeuren naar info@ctparamedics.be

Voorwaarden voor een gratis opleiding op maat:

 • U moet lid zijn van CT Paramedics de erkende dienst vzw
 • Minimum 7 deelnemers aanwezig (deelnemers moeten lid zijn van CT Paramedics erkende dienst vzw)


Annulatievoorwaarden voor opleidingen op maat

Voor leden van CT Paramedics erkende dienst vzw zal er een annulatiekost van 40 euro/persoon worden aangerekend indien:

 • Er niet voldaan wordt aan de vereiste van minimum 7 deelnemers per sessie
 • Er één van de verwachte deelnemers afwezig is

De opleiding op maat dient minimum 2 weken vóór de geplande datum geannuleerd te worden. In onderling overleg kan de aanvrager de opleiding verschuiven naar een latere datum en dit zonder extra kosten.

Bij annulatie van een opleiding op maat minder dan 2 weken vóór de geplande datum, zal ongeacht de reden, de annulatiekost 450 euro bedragen.