Verkoopsvoorwaarden en annulatievoorwaarden

1. Het factuur is contant betaalbaar behoudens tegenstrijdig beding.

2. Iedere vertraging van betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verschuldigdheid mee van een verwijlsintrest aan 12% per jaar en een schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 euro.

3. Annulering voor een opleiding is enkel mogelijk via mail naar opleiding@ctparamedics.be

4. Ieder lid van de CTP Community is bij annulering van deelname binnen de 48 uur voor de start van de opleiding of bij afwezigheid, een no show fee van 40 euro per sessie verschuldigd. Bij ziekte, ongeval of overlijden staan wij alsnog een annulering toe mits voorleggen van de nodige documenten.

5. Niet-leden van de CTP Community blijven, bij annulering van deelname binnen de 48 uur voor de start van de opleiding (sessie) of bij afwezigheid, het volledig inschrijvingsgeld van de opleiding verschuldigd.  Bij ziekte, ongeval of overlijden staan wij alsnog een annulering toe mits voorleggen van de nodige documenten.

6. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

7. Maatschappelijke zetel: Vrijheidsstraat 12, 2280 Grobbendonk kbo 0872.693.954


Verkoopsvoorwaarden opleidingen op maat

Als lid van de CTP Community kan u ook een opleiding uit ons aanbod gratis organiseren in uw eigen praktijk of op een andere locatie.
Voorwaarden voor een gratis opleiding op maat:
 * U moet lid zijn van de CTP Community
* Er moeten minimum 7 deelnemers aanwezig zijn (Deelnemers die geen lid zijn van de CTP Community kunnen tegen betaling deze opleiding bijwonen.)
Aanvragen dienen steeds via mail te gebeuren naar opleiding@ctparamedics.be

Niet-leden van de CTP Community kunnen een opleiding op maat bestellen.
Een aanvraag voor offerte dient steeds via mail te gebeuren naar opleiding@ctparamedics.be


Annulatievoorwaarden voor opleidingen op maat

Voor leden van de CTP Community zal er een annulatiekost van 40 euro/persoon worden aangerekend indien:

  • Er niet voldaan wordt aan de vereiste van minimum 7 deelnemers per sessie.
  • Er één van de verwachte deelnemers afwezig is.

De opleiding op maat dient minimum 2 weken vóór de geplande datum geannuleerd te worden. In onderling overleg kan de aanvrager de opleiding verschuiven naar een latere datum en dit zonder extra kosten.

Bij annulatie van een opleiding op maat minder dan 2 weken vóór de geplande datum, zal ongeacht de reden, de annulatiekost 450 euro bedragen.