CT Paramedics krijgt ESF-steun om te evolueren naar een meer wendbare en werkbare organisatie

CT Paramedics heeft een project opgestart om een meer wendbare en werkbare organisatie te worden. Dit project wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (EF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) met in totaal €80000.


MAKE A CHANGE

Met dit project willen we wendbaar en werkbaar werk creëren zodat mensen met volle goesting komen werken en hun talenten kunnen inzetten. Door hen meer en breder te betrekken bij het volledige proces willen we een verandering realiseren die een win-win betekent voor medewerkers, maatschappij, markt en organisatie.